Koprowscy i ich krewniK. Koprowska

Krystyna Koprowska z d. Czrnojańczyk