Koprowscy i ich krewniK. Rybka

Katarzyna Rybka z d. Czarnojańczyk c. Krystyny