Koprowscy i ich krewniM. Gruszka-Koprowska

Marta Gruszka-Koprowska zd. Gruszka