Koprowscy i ich krewniA. Ziółkowska

Anna Ziółkowska z d. Koprowska c. Tadeusza