Koprowscy i ich krewniK. Ziółkowski

Karol Ziółkowski