Koprowscy i ich krewniDuisburg

Wielkie zakłady przemyslowe w Duisburgu gdzie pracował Wojciech Mroczkowski