Koprowscy i ich krewniA. Koprowska

Anna Koprowska z domu Ratajczak 1931-2018