Koprowscy i ich krewniLis K.

Krystyna Lis z d. Wierzbińska 1947-2018