Koprowscy i ich krewniM. Zydorczak

Mieczysław Zydorczak 1953 - 2016