Koprowscy i ich krewniOberhausen

Widok jednej z ulic w Oberhausen gdzie mieszkali Tekla i Andrzej Koprowscy