Genealogia, na początku jest interesująca. Potem staje się naszym hobby. Na końcu jest obsesją.


GENEALOGIA BAREŁKOWSKICH, KOSMOWSKICH, BUDKÓW

i innych  z nimi związanych rodzin

Tutaj znajdziesz genealogię wyżej wymienionych rodzin, oraz innych z nimi związanych różnymi koligacjami
Jeśli znalazłeś tu jakiś błąd lub wiesz o kimś kto powinien tu się znaleźć napisz do mnie na poniższy adres.


Dane genealogiczne tu przytoczone w dużej części pochodzą z pracy pod tytułem  "Drzewo Rodowe" Stanisława Barełkowskiego

Uwaga: Z powodu ochrony danych osobowych, widoczne są tu tylko dane osób nieżyjących.

Administrator Jan Koprowski
Kontakt z administratorem

Dane zostały zaktualizowane 22 września 2022


Genealogia rodziny to historia Tobie najbliższa. Wiedzy o rodzinie nie znajdziesz w podręczniku więc gromadź ją sam.