Genealogia, na początku jest interesująca. Potem staje się naszym hobby. Na końcu jest obsesją.


 


GENEALOGIA  BAREŁKOWSKICH, BUDKÓW, KOSMOWSKICH

 i innych rodzin

Tutaj znajdziesz genealogię wyżej wymienionych rodzin oraz innych z nimi związanych różnymi koligacjami
Jeśli znalazłeś tu jakiś błąd lub wiesz o kimś kto powinien tu się znaleźć napisz do mnie.

Uwaga: Z powodu ochrony danych osobowych, widoczne są tu tylko dane osób nieżyjących.

Dane genealogiczne tu przytoczone w większości pochodzą z pracy pt "Drzewo Rodowe" Stanisława Barełkowskiego

Administrator: Jan Koprowski

Kontakt z administratorem

Strona aktualizowana:  18.03.2020


Wiedzy o swej rodzinie nie znajdziesz w szkole ani w podręczniku więc gromadź ją sam dla przyszłych pokoleń.