Przedzeń - wieś w gminie Ceków-Kolonia powiat Kalisz
Miejscowość związana z rodziną Czarnojańczyków
 Wieś Przedzeń położona jest 2 km od trasy Kalisz – Turek. Terytorialnie należy do Gminy Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim. Jest to miejscowość licząca niewielu mieszkańców. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Przedzeń to 127 z czego 52,0% mieszkańców stanowią kobiety, a 48,0% ludności to mężczyźni.
Przedzeń istniał podobno już przed rokiem 1523. Według legend nazwa Przedzeń pochodzi od nazwiska dziedziczki Przedzeńskiej. Początkowo wieś zamieszkiwało mało osób. Byli to: włodarz, rządca, foczman nie mylić z furmanem (
Foczman powoził końmi cugowymi, w służbie tylko dla pana dziedzica) oraz sześciu gospodarzy, którzy otrzymali ziemie od dziedzica. Dopiero po parcelacji w 1864 roku Przedzeń zaludnił się i rozbudował. Obecnie miejscowość zajmuje powierzchnię 264 hektarów. Do dziś przetrwało kilka starych budowli. Jedną z nich jest sala OSP. Powstała ona w 1918 r. Mieszkańcy od razu postanowili kupić sprzęt strażacki, który z początku przechowywali w drewnianej szopie. W 1933 roku 35 mieszkańców w czynie społecznym wybudowało remizę. Przedzeń należy do parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim. Do tej parafii należą też następujące miejscowości: Aleksandrów, Bugaj, Dudek, Elżbietów, Grabek, Jaszczury, Kazale, Klotyldów, Korzeniew, Kukułka, Kuszyn, Łyczyn, Mycielin, Petryki, Przyranie, Radzany, Słuszków, Stropieszyn, Szadykierz, Teodorowo, Tumidaj. W ciągu roku odbywają się w niej trzy odpusty. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego. Od 1998 roku wróciła ponownie do województwa poznańskiego które po tej reorganizacji przybrało nazwę Województwo Wielkopolskie.
Czarnojańczykowie w Przedzeniu
Początki rodziny Czarnojańczyk sądząc po zapisach w księgach metrykalnych sięgają XVIII w. Rodzina ta zamieszkiwała w tym czasie w takich wioskach jak Zbiersk, Elżbietów, Przedzeń, Ceków, Łyczyn, Kościelec i w wielu innych osadach leżących w okolicy Kalisza w Wielkopolsce. Część rodziny pozostała na tych terenach i ich potomkowie do dziś tam zamieszkują. Niektórzy przenieśli się do Kalisza i innych miast. Najstarsi dotychczas poznani przedstawiciele tej rodziny to małżeństwo Józef i Katarzyna Czarnojańczykowie którzy urodzili w latach: on w 1756, natomiast ona około 1760 roku. Potomkami z tego małżeństwa byli między innymi Piotr i Karol. Jednym z potomków wyżej wspomnianego Karola i jego żony Barbary z d. Koniecznej był Szymon Czarnojańczyk urodzony w Zbiersku w 1792 roku. Potomkiem z małżeństwa tegoż Szymona i Katarzyny z d. Michalak między innymi był Mateusz który w 1857 roku ożenił się z Marianną z d. Ławińską. Dzieci z tego małżeństwa to Apolonia 1859, Franciszek 1866, Konstancja 1872, Piotr 1873, Balbina 1875 i Stanisław 1878. Z tych dzieci Konstancja w 1897 wyszła za Tomasza Poniatowskiego. Piotr Czarnojańczyk w Przedzeniu założył rodzinę żeniąc się z Józefą Podymą z Kępna. Jego dzieci rodziły się w Cekowie i Przedzeniu. Balbina w 1899 wyszła za Kazimierza Grzelaka. Natomiast ostatni Stanisław w 1900 roku ożenił się z Ludwiką Derwich.  Przodkowie i krewni tych Czarnojańczyków w większości są pochowani na cmentarzu w Kościelcu gdyż do tej parafii przynależy Przedzeń i inne wioski związane z tą rodziną. Jednak  Piotr wraz z rodziną później przeniósł się do miejscowości Ruchocin w gminie Witkowo koło Gniezna. Na cmentarzu w Mielżynie zostali pochowani oboje. Z Ruchocina niektóre dzieci Piotra i Józefy wyjechały do innych miejscowości. I tak Stanisław wyemigrował do Francji, Józef zaś pojechał do Niemiec, natomiast Władysław ożenił się z Anną Zimną z okolic Chodzieży i tam się osiedlił a po kilkuletniej tułaczce po okolicznych wioskach osiedlił się na stałe w wiosce Prosna gmina Budzyń skąd pochodzili przodkowie jego żony Anny. Feliks Czarnojańczyk ożenił się i osiedlił w Gnieźnie gdzie jego potomkowie są do dziś. Zofia wyjechała na Pomorze i osiedliła się w Koszalinie jej potomkowie dziś tam mieszkający noszą nazwisko Zatorscy. Zofia jednak na własne życzenie po śmierci została pochowana na cmentarzu w Mielżynie w pobliżu grobów jej rodziców Piotra i Józefy. Siostry Helena i Marianna pozostały w Ruchocinie. Helena wyszła za mąż dwa razy 1x za Wincentego Grządzielę, 2x wzięła za męża Stanisława Rewersa. Marianna zaś poślubiła Stanisława Bykowskiego. Helena i Marianna do końca życia mieszkały w Ruchocinie i też są pochowane na cmentarzu w Mielżynie  Niektórzy przedstawiciele rodziny Czarnojańczyków z Przedzenia zamieszkali też w Obornikach Wlkp i do dziś tam mieszkają.


Przedzeń - widok z drona


Przedzeń - Zabytkowa remiza strażacka w centrum wsi z 1933 roku. Widok od strony drogi


Przedzeń - Zabytkowa remiza strażacka w centrum wsi z 1933 roku. Widok od tyłu


Kościelec cmentarz - miejsce spoczynku najstarszych pokoleń Czarnojańczyków


Przedzeń - niemiecka mapa wsi z 1940 roku